Gecekondu Enkaz Satış Senedi Sözleşmesi


 

Türkiye Genelinde Her Türlü

Bina Yıkımı Hafriyat Molozu Nakliyesi Yapılır.

Tadilat Yıkım Kırım Söküm İşleri Hizmeti Verilir.

Gsm : 0535 712 20 82

yikimcilar@hotmail.com

Gecekondu Enkaz Satış Senedi
                                                                                                                     …..  / …..  / 20 …                                        GECEKONDU  ENKAZ  SATIŞ  SENEDİ             Mevkii                 :Satış Fiyatı          :Vergi sicil No       :Tapu  No             :                   Yukarıda mevkii,satış fiyatı,vergi ve tapu tahsis nosu yazılı bulunan  bulunan gecekondunun  enkazını ………………………….’a sattım. Paramın  tamamını aldım Enkazın  bundan sonraki tüm hak ve menfaatleri ile sorumlulukları alana aittir. Satış tarihinden önceki vergi ve cezaları ile ödemeleri bana bu tarihten sonrakiler ise alana aittir.                                                 GECEKONDUNUN  ENKAZINI  SATAN
Adı Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi İMZA
                                   TC :
                                    TC :

Ben …………………………….. yukarıda mevkii,satış fiyatı,vergi ve tapu tahsis nosu ile satış şartları yazılı bulunan gecekondunun enkazını ……………………………….’den  satın aldım. Paranın tamamını ödedim. Enkazın bundan sonraki tüm hak ve menfaatları ile sorumlulukları şahsıma aittir.                                                                GECEKONDUNUN ENKAZINI SATIN ALAN

Adı Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi İMZA
 TC :

Yukarıda mevkii,satış fiyatı,vergi ve tapu tahsis nosu ile satış şartları yazılı olan gecekondunun enkazının satışında hazır bulunarak şahitlik yapıyoruz. aşağıdaki beyan ve imzalar şahsımıza aittir.              GECEKONDUNUN ENKAZININ SATIŞINDA HAZIR BULUNAN ŞAHİTLER

Adı Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri  Doğum Tarihi İMZA
 TC:
 TC :

Ben Mamak …………………….. mahallesi Muhtarı …………………………  olarak yukarıda mevkii,satış fiyatı,vergi ve tapu tahsis nosu ile satış şartları yazılı bulunan gecekondunun enkazının satışında hazır bulunan taraflara ait beyan ve imzaların kendilerine ait olduğunu , Bu satış senediyle bahsi geçen eve ait elekterik , su ve vergi gibi kayıtları üzerine alabilir. Başkasına satabilir. İş bu satış senedi huzurumda yapılmış olup imzaların şahıslara ait olduğunu ve satışın kendilerine  tarafımdan okunup imzalandığını tasdik ederim.